Skip links

Orientační systémy

Menu

Interiér / Exteriér

Hledáte vhodný orientační systém? Kvalitní, variabilní a snadno výměnný, aby dokázal rychle a levně akceptovat organizační změny?

Orientační a informační systém musí být vyrobený z materiálu, který má prakticky neomezenou životnost a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. Proto používáme eloxovaný hliník . Systém musí být maximálně variabilní a snadno výměnný, aby dokázal rychle a levně akceptovat organizační změny.

Rozmístění orientačních a informačních tabulí, navigačních cedulek, jmenovek, vitrín volte tak, jako
když byste vcházeli do vaší firmy poprvé.

Tyto informační tabule i orientační cedule a cedulky jsou zároveň jakousi vizitkou vaší firmy.

Po vstupu do budovy bývá zpravidla umístěna hlavní informační a orientační cedule, na které je vidět základní členění budovy. V patrech pokračuje orientační systém formou informačních cedulek, které jsou většinou doplněny směrovkami, šipkami, nebo čísly dveří , rozpisem, jmény.

Na chodbách se můžeme setkat s dalšími cedulkami, jde např. o různé piktogramy označující nejčastěji provozní místnosti (WC, kuchyňky, archivy, zasedací místnosti, sprchy, strojovny, výtahy apod). Nedílnou součástí každé budovy jsou požární řády a směrnice, nouzové úniky, bezpečnostní tabulky, vitríny, úřední desky, nástěnky a výměnné rámečky.

Poptávka Orientační systémy